Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

destine [ˈdestɪn]transitivt verbbestämma, ämna <for för, till>; destinera <the ship was destined for (till) Hull>he was never destine to see her again han skulle aldrig träffa henne igen som vi nu vet
destined [ˈdestɪnd]adjektivse destine
© NE Nationalencyklopedin AB