Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

despair [dɪˈspeə]substförtvivlanbe in despair vara förtvivlad
[dɪˈspeə]verbförtvivla, misströsta
wring [rɪŋ] (wrung wrung)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasvrida <wring one’s hands in despair>; vrida ur, krama ur <wring the water from wet clothes>; krama, trycka <he wrung my hand hard>wring sb’s neck vrida halsen (nacken) av ngnwring sth out of sb el. wring sth from sb pressa (tvinga) av ngn ngt <wring money out of sb>, pressa ur ngn ngtwring a confession out of sb tvinga fram en bekännelse av ngnwring out vrida ur, krama ur <wring out the water from wet clothes>
[rɪŋ]substvridning, kramninggive the washing a wring vrida ur tvätten
© NE Nationalencyklopedin AB