Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

depend [dɪˈpend]intransitivt verbbero, komma an <on, upon >; vara beroende, vara hänvisad <on, upon av, till>that depends el. it depends el. it all depends vard. det beror ˈpåit depends what… det beror på vad…it depends whether… det beror (hänger) på om…lita <on, upon >depend on it vard. det kan du lita på, var lugn för det
© NE Nationalencyklopedin AB