Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

department [dɪˈpɑ:tmənt]substavdelningdepartment store varuhusdepartement, regeringsdepartementthe State Department amer. utrikesdepartementetthe English Department univ. Engelska institutionen
out-patientˈaʊtˌpeɪʃəntsubstpoliklinikpatient, mottagningspatientoutpatient’s department el. outpatient’s clinic poliklinik
casualty [ˈkæʒjʊəltɪ]substolycksfallcasualty ward el. casualty department olycksfallsavdelning på sjukhusoffer i t.ex. krig, olycksfall, olyckshändelse
interior [ɪnˈtɪərɪə]adjektivinre; invändig; inomhus-interior decoration heminredninginterior decorator inredningsarkitektinlands-; inrikes
[ɪnˈtɪərɪə]substinre; insida, interiörthe Department of the Interior i USA o. vissa andra länder inrikesdepartementetMinister of the Interior el. amer. Secretary of the Interior inrikesminister
state [steɪt]substtillstånd, skick <in a bad state>; situationstate of alarm a) larmberedskap b) oro, ängslanstate of health hälsotillståndstate of mind sinnestillståndstate of readiness stridsberedskapthe state of things el. the state of affairs förhållandenawhat a state you are in! vard. vad du ser ut!get into a state vard. hetsa upp sigstat, delstatthe State Statenthe States Staterna Förenta staternathe welfare state välfärdssamhälletthe State Department i USA utrikesdepartementetstate visit statsbesökstånd, ställningmarried state gift stånd
[steɪt]verbuppge, påstå, framlägga, framföra <state one’s opinion>konstatera
© NE Nationalencyklopedin AB