Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dental [ˈdentl]adjektivtand-dental floss tandtrådtandläkar-dental surgeon tandläkare
floss [flɒs]substdental floss tandtråd
surgeon [ˈsɜ:dʒən]substkirurgdental surgeon tandläkare
© NE Nationalencyklopedin AB