Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

delinquent [dɪˈlɪŋkwənt]substjuvenile delinquent ungdomsbrottsling
juvenile [ˈdʒu:vənaɪl, amer. ˈdʒu:vənəl]substung människapl. juveniles minderåriga
[ˈdʒu:vənaɪl, amer. ˈdʒu:vənəl]adjektivungdoms- <juvenile books>juvenile court ungdomsdomstoljuvenile delinquent el. juvenile offender ungdomsbrottslingbarnslig, omogen
© NE Nationalencyklopedin AB