Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

deduce [dɪˈdju:s]transitivt verbsluta sig till, härleda <sth from sth ngt av ngt>deduce that dra [den] slutsatsen att
from [frɒm, obeton. frəm]prepositionfrån; ur: a)om rum, utgångspunkt <start from London> b)om härkomst, ursprung o.d. <people from London, derived from Latin, deduce from> c)om tid,from a child ända från barndomen, från barnsben, redan som barnfrom time to time från tid till annan, då och då, emellanåt; från gång till gång d)om skillnad <separate from, refrain from, differ from>know an Englishman from a Swede [kunna] skilja en engelsman från en svenskom material av <steel is made from iron>, ur, frånom orsak, motiv m.m. på grund av <absent from illness>; av <do sth from curiosity (politeness)>; att döma av <from his dress I should say…>, efter <from what I have heard he is a scoundrel>om mönster, förebild efternamed from uppkallad efterpainted from nature målad efter naturentillsammans med prep. el. adv.:from above ovanifrånfrom afar ur fjärran, fjärran ifrån; på långt hållfrom among [fram] ur, från; ibland <choose from among these books>, ur kretsen avfrom behind bakifrånfrom below el. from beneath nedifrån; från undersidan [av]from under fram under (från) <he came from under the table>; från någonstans under <the noise is coming from under the table>; bort från platsen under <knock (kick) the ball from under the table>from within inifrånfrom without utifrån
© NE Nationalencyklopedin AB