Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

decker [ˈdekə]substantivsom efterled i sammansättn. -däckare <doubledecker, threedecker>
double-decker [ˌdʌblˈdekə]substantivdouble-decker el. double-decker bus dubbeldäckareflyg. förr dubbeldäckare, biplandubbeldäckare, tredubbel smörgås
single-decker [ˌsɪŋglˈdekə, attr. ˈ--ˌ--]substantivendäckare; attr. endäckad, envånings- <single-decker bus>
© NE Nationalencyklopedin AB