Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

decision-maker [dɪˈsɪʒ(ə)nˌmeɪkə]substantivbeslutsfattareJoan is the decision-maker here det är Joan som bestämmer här
maker [ˈmeɪkə]substantivtillverkare, fabrikant <maker of auto parts>, producent; i sammansättn. ofta -makarecoffee maker kaffebryggaredecision maker beslutsfattareskaparethe Maker el. our Maker Skaparen
© NE Nationalencyklopedin AB