Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

decide [dɪˈsaɪd]verbavgöra, dömabestämma sigdecide on bestämma sig för
sufficient [səˈfɪʃənt]adjektivtillräckligbe sufficient räcka <for till, för>
[səˈfɪʃənt]substbe sufficient of an expert to decide vara tillräckligt mycket expert för att bestämma
© NE Nationalencyklopedin AB