Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

death throes [ˈdeθθrəʊz]substantiv i pluraldödsryckningar äv. bildl.
throes [θrəʊz]substantiv i plural a) plågor, kval, ångest, vånda b)throes of death dödskampvard.be in the throes of stå (vara) mitt uppe i
© NE Nationalencyklopedin AB