Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dearly [ˈdɪəlɪ]adverbinnerligt, högt <love dearly>
value [ˈvælju:]substvärde, valörexchange value bytesvärdehave a sentimental value ha affektionsvärdeat its full value till sitt (dess) fulla värdeto the value of till ett värde av, till ett belopp avgood value for money bra valuta för pengarnavalör, innebördpl. values värderingar <moral values>
[ˈvælju:]verbvärdera, uppskatta, taxera <at till>uppskatta sätta värde påvalue highly el. value dearly sätta stort värde på
© NE Nationalencyklopedin AB