Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dead [ded]adjektivdöddead end återvändsgränd <negotiations have reached a dead end>, slutpunktdead heat dött (oavgjort) loppdead weight livlös massaon a dead level precis på samma plan, jämsidesvard. tvär, plötslighe came to a dead stop han tvärstannadeexakthit the dead centre of the target träffa mitt i prickvard.it’s a dead certainty el. it’s a dead cert det är bergsäkertshe was in dead earnest hon menade fullt allvardead silence dödstystnad
[ded]substthe dead de dödain the dead of night mitt i nattenin the dead of winter mitt i kallaste vintern
[ded]adverbvard. död-, dö-dead beat el. dead tired dödströttdead certain dödsäker, bergsäkerdead drunk döfulldead scared döskraj, skitskrajdead slow mycket saktadead against rakt emot
brain dead [ˈbreɪnded]adjektivhjärndöd
stone-dead [ˌstəʊnˈded]adjektivstendöd
cert [sɜ:t]substvard.för certaintyit’s a dead cert det är bergsäkert
winter [ˈwɪntə]substvinterin the dead of winter mitt i smällkalla vintern; se summerför ex.
[ˈwɪntə]verbövervintra, tillbringa vintern <winter in the south>
heat [hi:t]substhetta, värmein the heat of the moment i ett ögonblick av upphetsningsport. heat, loppdead heat dött loppbrunstin heat el. on heat brunstig
[hi:t]verbheat up upphetta, värma upp
beat [bi:t] (beat beaten)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, piska, bulta, hamra; klappa <my heart is beating hard>beat time slå takten2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvispa <beat eggs>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå <beat a record>, besegrait beats me how vard. jag fattar inte hur
[bi:t]substslag, bultandemusik. taktslagpolis rond, pass
[bi:t]adjektivbeat el. dead beat vard. helt utmattad, helt slut
whirl [wɜ:l]verbvirvla <the leaves whirled in the air>, snurra; virvla upp <the wind whirled the dead leaves>whirl round svänga runt medrusa, susa, virvla <she came whirling into the room>his head whirled el. his brain whirled det gick runt för honomslunga, slänga
[wɜ:l]substvirvel; snurr, snurrandea whirl of dust ett virvlande dammolnhis brain was in a whirl det gick runt för honomvirvela whirl of excitement ett tillstånd av upphetsning
raise [reɪz]verbresa, lyfta, resa upp, ta upp; hissa (dra) uppraise one’s hand against sb lyfta sin hand mot ngn hota ngnraise one’s eyebrows höja på ögonbrynenraise one’s glass to sb höja sitt glas för ngn, dricka ngn tillraise one’s hat to sb lyfta på hatten för ngnhöja <raise prices>raise one’s voice höja röstenuppföra, resa <raise a monument>föda upp <raise cattle>, odlaraise children spec. amer. uppfostra barnraise a family amer. bilda familj, skaffa barnuppväcka <raise from the dead>; frammana <raise spirits>raise hell el. raise the roof vard. föra ett helvetes liv, röra upp himmel och jordorsaka, väcka <raise sb’s hopes>raise the alarm slå larmraise a laugh framkalla skrattlägga fram, framställa <raise a claim>, väcka, ta upp <raise a question>samla, samla ihopraise money skaffa pengarraise a loan ta ett lånhäva <raise an embargo>
[reɪz]substspec. amer. lönelyft, löneförhöjning
world [wɜ:ld]substvärld, jord <a journey round the world>world champion världsmästareWorld War I första världskrigetWorld War II andra världskrigetexperience of the world världserfarenhetthe fashionable world den fina världenwhat’s the world coming to? såna tider vi lever i!the world to come livet efter dettaI would give the world to know jag skulle ge vad som helst för att få vetasee the world se sig om i världennot for the world inte för allt i världenfor all the world as if precis som omfor all the world like på pricken lik, precis somall the difference in the world en himmelsvid skillnadmake the best of both worlds finna en kompromissthe food is out of this world vard. maten är inte av denna världenall over the world över (i) hela världendead to the world död för världenmassa, mängdthere is a world of difference between… det är en himmelsvid skillnad mellan…it will do you a (the) world of good det kommer att göra dig oändligt gottthe two books are worlds apart det är en enorm skillnad mellan de två böckernathink the world of sb uppskatta ngn enormt, avguda ngn
© NE Nationalencyklopedin AB