Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

daylight [ˈdeɪlaɪt]substdagsljus; gryningdaylightsaving time sommartidin broad daylight mitt på ljusa dagen
broad [brɔ:d]adjektivbred, vid, vidsträcktbroad beans bondbönorin broad daylight mitt på ljusa dagenhuvudsaklig, stor <broad outline (outlines)>
[brɔ:d]substamer., sl. brud, fruntimmer
© NE Nationalencyklopedin AB