Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

daughter [ˈdɔ:tə]substdotter
daughter-in-law [ˈdɔ:tərɪnlɔ:] (pl. daughters-in-law)substsvärdotter, sonhustru
handful [ˈhændfʊl]substhandfulltheir daughter is a real handful deras dotter är riktigt jobbig
© NE Nationalencyklopedin AB