Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

damage [ˈdæmɪdʒ]subst ((utan pl.)) skada, skadegörelse <to >pl. damages jur. skadestånd
[ˈdæmɪdʒ]verbskada
sustain [səˈsteɪn]verbsustain life uppehålla livetutstå, lida <sustain damage>; ådra sig <sustain severe injuries>musik. hålla ut <sustain a note>jur. godta, godkännaobjection sustained! protesten godkänns!
suffer [ˈsʌfə]verblida, plågas <from av>, drabbas av, få utstå <suffer punishment>suffer damage ta skadasuffer pain ha smärtorsuffer for få lida förundergå, genomgå <suffer change>tåla
little [ˈlɪtl] (komparativ less, superlativ least)adjektivskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasliten; (pl.) små; lill- <little finger>
[ˈlɪtl] (komparativ less, superlativ least)
adjektiv och adverb och substlite, litet, föga <of little value>, ringa <of little importance>, obetydlig <little damage>make little of bagatelliserathe little det lilla <the little I have seen>a little lite, litet, lite grann <he had a little money left>he had little money left han hade inte mycket pengar kvarnot a little inte så litet, ganska mycketonly a little bara lite
© NE Nationalencyklopedin AB