Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cut [kʌt] (cut cut el. cutting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskära, hugga, klippa; skära i (av, för), klippa avhave one’s hair cut klippa håret2cut one’s teeth få tänder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskära ner, minska, förkorta4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, klippa av t.ex. filmning, del av program, stryka <cut a scene in a film>cut sb short avbryta ngn tvärtcut sth short stoppa ngt5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskära till, hugga ut6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskortsp. kupera <cut the cards>7vard.cut sb dead behandla ngn som luft
[kʌt] (cut cut el. cutting)
verb (med adv. o. prep.)cut downhugga ner, fällaknappa in på, skära ner, minskacut inblanda sig i samtalet, avbrytacut offhugga av, skära av (bort), kapaskära av, isolera, avstängagöra slut på, dra instänga av, avbrytacut outskära (hugga) ut, klippa ut; klippa (skära) tillshe is cut out for the part hon är som klippt och skuren för rollenvard. skära bort, stryka, hoppa över; sluta upp med, låta blicut it out! lägg av!cut upskära sönder (upp), stycka; hugga sönderklippa (skära) tillvard. bedröva, uppröra <she was cut up after his death>
[kʌt]adjektivcut flowers lösa blommor, snittblommorcut glass slipat glas, kristallat cut price till underpriscut and dried el. cut and dry fix och färdig
[kʌt]substskärsårnedskärning, nedsättning <a cut in prices>; nedstrykning <cuts in the text>; minskninga cut in wages en löneminskninga power cut ett elavbrottstycke, bita cut off the joint en skiva från stekenskärning, snitt om klädershort cut genvägkupering av spelkorta cut above me ett pinnhål högre än jag
ice [aɪs]substisit cut no ice vard. det gjorde inget intryck <with >glassan ice en glassamer. sorbet
[aɪs]verblägga på is, isa dryckerice over el. ice frysa, frysa till <the pond iced over>ice up bli nedisadiced over frusen, isbelagdiced up överisadglasera <ice a cake>
© NE Nationalencyklopedin AB