Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

curriculum vitae [kəˌrɪkjʊləmˈvi:taɪ, -ˈvaɪti:] (pl. curricula vitae) (förk.CV)substantivlat. CV; ung. kort levnadsbeskrivning, meritförteckning vid platsansökan o.d.
CV [ˌsi:ˈvi:]förk. för curriculum vitae
© NE Nationalencyklopedin AB