Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cure [kjʊə]substbotemedel <for mot>kur <of mot, för>; bot <of för, mot>
[kjʊə]verbbota <of från>konservera, salta, röka
nature-cure [ˈneɪtʃəˌkjʊə]adjektivnature-cure medicine naturläkemedel
prevention [prɪˈvenʃən]substförhindrande, förebyggandeprevention is better than cure ordspr. bättre förekomma än förekommasthe prevention of cruelty to animals ungefär djurskydd
© NE Nationalencyklopedin AB