Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cup tie [ˈkʌptaɪ]substantivfotb. cupmatch
about [əˈbaʊt]prepositioni rumsbetydelse omkring (runt) i <walk about the town>; [runt]omkring <the fields about Oxford>, om <tie a rope about him>somewhere about here här någonstans sig <I have no money about me>; hos <there is something about him I don't like>, med, överom <tell me all about it>, angående; i, när det gäller, med <careless about his personal appearance (sitt yttre)>; överhe was very nice about it han tog det mycket fint, han var mycket förståendewell, what about it? nå, än sen?what about…? el. how about…? hur är (blir, går) det med…?; hur skulle det vara med…? <what (how) about a cup of tea?>; ska vi…? <what (how) about going to the cinema?>while you are about it medan du [ändå] håller påi måtts- och tidsuttryck omkring <for about five miles, about 6 o'clock>; jfr äv. abouthe is about your size han är ungefär lika lång som du
adverbomkring <rush about>, runt <go about in circles>; runtomkring; hit och dit <order sb about>; se äv. under resp. verball about på alla sidor, runtomkringom åt motsatt (annat) hållright about! höger om!it's the wrong way about det är åt fel hållit's the other way about det är precis tvärtomute, i rörelse, i farten, i omlopp; liggande frammebe up and about vara uppe (i gång [igen]) efter sjukdom, vara på benenungefär, nästan <about as high as that tree>⁅are you ready to go?⁆ just about …så gott som, …nästanthat's about it!vard. a) det var allt!, det var det! b) ungefär så, ja!be about to + inf. ska just (precis), stå i begrepp att <she was about to leave>
© NE Nationalencyklopedin AB