Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

culture [ˈkʌltʃə]substkultur <Greek culture>, bildningculture shock kulturchockbiol. odling <bee culture>, kultur <culture of bacteria>culture pearls odlade pärlor
[ˈkʌltʃə]verbodla, bildacultured pearls odlade pärlorcultured people kultiverade människor
© NE Nationalencyklopedin AB