Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cube [kju:b]substantivkub; tärningcube sugar kubformat bitsockermatem. kubthe cube of 5 5 i kub; kuben på 5; 5 upphöjt till tre
transitivt verbupphöja till tre (till tredje potensen, i kub); dra kubikroten urskära i tärningar, tärna
stock cube [ˈstɒkkju:b]substantivbuljongtärning
beef cube [ˈbi:fkju:b]substantivbuljongtärning
sugar cube [ˈʃʊgəkju:b]substantivsockerbit
meat cube [ˈmi:tkju:b]substantivbuljongtärning
ice cube [ˈaɪskju:b]substantiviskub, istärning, isbit
bouillon cube [ˈbu:jɒnˌkju:b]substantivamer. buljongtärning
cube root [ˌkju:bˈru:t]substantivmatem. kubikrot
bath cube [ˈbɑ:θkju:b]substantivbadkub som löses upp och doftar gott i badvattnet
vertex [ˈvɜ:t|eks] (pl. -ices el. -exes)substantivlat.spets, topp, högsta punktmatem. spets; hörn <a cube has eight vertices>; toppunkt
© NE Nationalencyklopedin AB