Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cube [kju:b]substkub, tärning <ice cube>mat. kubcube root kubikrot
meat cube [ˈmi:tkju:b]substbuljongtärning
ice cube [ˈaɪskju:b]substiskub, istärning
© NE Nationalencyklopedin AB