Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

crystal [ˈkrɪstl]substkristall <salt crystals>kristallglas, kristall
crystal-clear [ˌkrɪstlˈklɪə]adjektivkristallklar
rock crystal [ˌrɒkˈkrɪstl]substbergkristall
LCD [ˌelsi:ˈdi:]förk. för liquid crystal displayLCDTV LCD-tv
quartzkwɔ:tssubstkvarts mineralquartz clock el. quartz watch kvartsurquartz crystal kvartskristall
© NE Nationalencyklopedin AB