Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

crystal [ˈkrɪstl]substantivkristall <salt crystals>crystal el. crystal glass kristall, kristallglasvanl. amer. klockglas, urglas
adjektivkristall-, kristallklar
rock crystal [ˌrɒkˈkrɪstl]substantivbergkristall
crystal ball [ˌkrɪstlˈbɔ:l]substantivkristallkula
quartz crystal [ˌkwɔ:tsˈkrɪstl]substantivkvartskristall
crystal set [ˈkrɪstlset]substantivradio. (hist.) kristallmottagare
crystal clear [ˌkrɪst(ə)lˈklɪə]adjektivkristallklar äv. bildl.
liquid crystal display [ˌlɪkwɪdˈkrɪstldɪˌspleɪ]substantivflytande kristaller i t.ex. armbandsur
LCD [ˌelsi:ˈdi:] (förk. för liquid crystal display) LCDförk. för lowest common denominator
© NE Nationalencyklopedin AB