Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cry [kraɪ]verbropa, skrikagråtacry oneself to sleep gråta sig till sömns
[kraɪ]verb [kraɪ]substrop, skrikin full cry i full fartgråtstundhave a good cry vard. gråta ut (med adv. o. prep.)cry forropa på, ropa eftergråta eftercry outropa högt, skrika till, ropacry out for ropa på, fordra
battle cry [ˈbætlkraɪ]subststridsrop
war cry [ˈwɔ:kraɪ]subststridsropslagord, paroll
shrill [ʃrɪl]adjektivgäll, genomträngande <a shrill cry>
piercing [ˈpɪəsɪŋ]substpiercing på öron, i tungan etc. [ˈpɪəsɪŋ]adjektivgenomträngande <a piercing cry>
2 utter [ˈʌtə]verbge ifrån sig, utstöta <utter a cry>, få fram, uttala <utter sounds>yttra, uttala <the last words he uttered>
wolf [wʊlf] (pl. wolves)substskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasvarga wolf in sheep’s clothing en ulv i fåraklädera lone wolf en ensamvargcry wolf ge falskt alarmkeep the wolf from the door hålla nöden (svälten) från dörren
[wʊlf]verbwolf el. wolf down glufsa i sig
there [ðeə]adverbdär, dit, fram, frammewe’ll soon be there vi är snart frammewe’ll soon get there vi kommer snart dit, vi är snart därthere and back fram och tillbakadown there a) därnere b) dit ner c) in ditthere you are! a) var så god! b) jaså, där är du! c) där ser du!carry this for me, there’s a dear bär den här, så är du snälldetthere were only two left det fanns bara två kvar, det var bara två kvarthere is no knowing when… man kan aldrig veta när…
[ðeə]interjektionså där! <there, that will do>, så där ja! <there! you’ve smashed it>there, there! lugnande el. tröstande såja!, seså! <there, there! don’t cry>there now! så där ja! nu är det klart
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
© NE Nationalencyklopedin AB