Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cruiser [ˈkru:zə]substantivkryssareamer. polisbil, radiobilcruiser light blinkande varningsljus på utryckningsfordon
battle cruiser [ˈbætlˌkru:zə]substantivslagkryssare
cabin cruiser [ˈkæbɪnˌkru:zə]substantivstörre ruffad motorbåt, motorkryssare
armoured [ˈɑ:məd]adjektiv[be]pansrad; armeradarmoured car pansarbilarmoured column pansarkolonnarmoured cruiser pansarkryssarearmoured forces pansartrupperarmoured glass pansarglasarmoured vehicle pansarfordon
© NE Nationalencyklopedin AB