Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

crowd [kraʊd]substfolkmassa, folksamling; på t.ex. match publik; vard. gäng <a nice crowd>
[kraʊd]verbträngas, tränga ihop sig, strömma i skaror, trängas i <crowd a hall>packa full <crowd a bus>
heckle [ˈhekl]verbhäckla, avbryta <the speaker was heckled by the crowd>
disperse [dɪˈspɜ:s]verbskingra, skingras <the crowd dispersed>sprida, sprida sig, spridas
orderly [ˈɔ:dəlɪ]adjektivvälordnad, metodiskom person ordentligstillsam, lugn <an orderly crowd>
[ˈɔ:dəlɪ]substmil. ordonnanshospital orderly sjukvårdsbiträdemedical orderly mil. sjukvårdare
scatter [ˈskætə]verbsprida, strö ut <scatter seeds>, strö omkringskingra <scatter a crowd>scatter a road with gravel grusa en väg
wiggle [ˈwɪgl]verbvrida sig <wiggle like a worm>, slingra sig <wiggle through a crowd>; vicka; vicka med <wiggle one’s toes>; vifta med <wiggle one’s ears>
[ˈwɪgl]substvridning, vickning
gather [ˈgæðə]verbsamla <gather a crowd>samlas, samla sigsamla ihop, samla in; plocka <gather flowers>gather together samla ihop, plocka ihopskaffa sig, inhämta <gather information>gather speed få fartdra den slutsatsen, förståshe has left, I gather hon har gått, har jag förstått
thrust [θrʌst] (thrust thrust)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka, stoppa <he thrust his hands into his pockets>, köra, stöta <thrust a dagger into sb’s back>2thrust one’s way through the crowd tränga sig fram genom folkmassanthrust sth upon sb pracka på ngn ngtthrust oneself upon sb tvinga sig på ngn3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknuffa, skjuta <thrust aside>, tränga sig <she thrust past me>
[θrʌst]subststöt, knuffframstöt, utfall, anfall, angrepp <at mot>fäktn. stöt
thick [θɪk]adjektivtjock <a thick book>I’ll give you a thick ear if you do that jag ska ge dig på moppe om du gör dettjock <thick hair, thick fog>that’s a bit thick det är lite väl magstarkt, nu går det för långt
[θɪk]substin the thick of the crowd mitt i trängselnin the thick of the fight mitt i stridenstick to sb through thick and thin följa ngn i vått och torrt
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
© NE Nationalencyklopedin AB