Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

crossing [ˈkrɒsɪŋ]substöverresakorsning, gatukorsning, vägkorsningpedestrian crossing övergångsställezebra crossing övergångsställe med ränder
pedestrian [pəˈdestrɪən]substfotgängarepedestrian crossing övergångsställepedestrian precinct område med gågator, gågata
unguarded [ˌʌnˈgɑ:dɪd]adjektivobevakad <an unguarded railway crossing>ovarsam, tanklös <an unguarded remark>
zebra [ˈzebrə, spec. amer. ˈzɪ:brə]substzool. sebrazebra crossing övergångsställe för fotgängare markerat med vita ränder
smooth [smu:ð]adjektivslät, jämn <a smooth surface>; blank <smooth paper>len, fin, slät <smooth skin>lugn, stilla <a smooth sea, a smooth crossing>välblandad, slät, jämnmild, mjuk <smooth wine, a smooth voice>
smu:ðverbgöra jämn, göra slät, jämnasmooth el. smooth down släta 'tillsmooth out släta ut, jämna utsmooth over släta över
levelˈlevlsubstnivå, plan; höjd; ytathe lecture was above my level föreläsningen låg över min horisonton a level with i nivå (höjd) med, i jämnhöjd medvard.on the level ärligt sagthe’s on the level han är justvattenpass
ˈlevladjektivjämn, slät, planvågrät; på samma plan <with som>, i jämnhöjd, jämställd <with med>; jämnlevel crossing plankorsning; järnvägskorsning i plana level teaspoonful en struken teskeddo one’s level best göra sitt allra bästadraw level komma jämsides med varandrakeep level with hålla jämna steg medkeep a level head hålla huvudet kallt
ˈlevl (-ll-, amer. -l-)verbjämna <level a road>; jämna utlevel with (to) the ground jämna med marken, raserarikta <at, against mot>
in [ɪn]prepositioni <in a box, in April, dressed in black>; <in the street, in the morning, in the 18th century (på 1700-talet), I did it in five minutes, in this way>; om <she will be back in a month>; med <written in pencil, in a loud voice>; hos <in Shakespeare>; vid <in good health>she slipped in crossing the street hon halkade då hon gick över gatanin memory of till minne avin reply to your letter som (till) svar på ditt brevin my opinion enligt min mening
[ɪn]adverbin <come in>; inne, hemma <he wasn’t in>be in for få räkna med <we’re in for bad weather>be in for it få det hett om öronen
[ɪn]adjektivvard. inne modernit’s the in thing to… det är inne att…
© NE Nationalencyklopedin AB