Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

crop [krɒp]substskördgrödafågels kräva
[krɒp] (-pp-)
verbskära av, hugga avcrop up dyka upp
bumper [ˈbʌmpə]subststötfångare, kofångare på bilbumper car radiobil på nöjesfältbumper crop rekord-skörd
rotation [rəʊˈteɪʃən]substrotation; varvturordningin rotation i tur och ordning, växelvislantbr.crop rotation växelbruk
© NE Nationalencyklopedin AB