Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

criticism [ˈkrɪtɪsɪzəm]substkritik <of av, över>
scathingˈskeɪðɪŋadjektivskarp, bitande <scathing criticism>
textual [ˈtekstʃʊəl]adjektivtext- <textual criticism>
invite [ɪnˈvaɪt]verbinbjuda <invite sb to dinner>be, anmodainvite criticism inbjuda till kritik
© NE Nationalencyklopedin AB