Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

crisisˈkraɪsɪs (pl. crises)ˈkraɪsi:zsubstkris
world-shaking [ˈwɜ:ldˌʃeɪkɪŋ]adjektivsom skakar (skakade) hela världen <a world-shaking crisis>
current [ˈkʌrənt]adjektivgångbar, gängse, allmänt utbreddaktuell <current fashions>, rådande <the current crisis>innevarande <the current year>
[ˈkʌrənt]substströmelektrisk ström
weather [ˈweðə]substväder, väderlekwet weather regnvädermake heavy weather of the simplest task göra mycket väsen av den enklaste uppgiftunder the weather vard. vissen, krassligweather forecast väderrapport, väderprognos
[ˈweðə]verbsjö. rida ut <weather a storm>, klara, överleva <weather a crisis>
tide [taɪd]substtidvatten, ebb och flod; flodat high tide vid högvatten, vid flodat low tide vid lågvatten, vid ebbthe tide is in det är flod, det är högvattenströmning, tendensthe tide has turned en strömkantring har skettstem the tide gå mot strömmen
[taɪd]verbtide over hjälpa över, hjälpa igenom <tide sb over a crisis>
bring [brɪŋ] (brought brought)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma med, ha (ta) med sig2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashämta3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframbringa, framkalla4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmedföra5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförmå, bringa, <to till att>I couldn’t bring myself to do it jag kunde inte förmå mig att göra det
[brɪŋ] (brought brought)
verb (med adv. o. prep.)bring aboutfå till stånd, åstadkomma, framkalla <bring about a crisis>bring backta (ha) med sig tillbakaväcka till liv <bring back memories>bring införa in, bära in, ta inbring outge ut <bring out a new book>bring roundfå att kvickna tillta medbring sb round to one’s point of view omvända ngn till sin åsiktbring upuppfostra, föda uppta (dra) upp <bring up a question>, föra på tal
touch [tʌtʃ]verb (se äv. touched)röra, röra vid, toucha; nudda; ta i, ta på, nå fram till; stiga till, sjunka till <the temperature touched 10°>touch bottom a) nå botten b) sjö. få bottenkänningthere’s no one to touch him det finns ingen som går upp mot honomsmaka <he never touches wine>, röra <he didn’t even touch the food>röra, göra ett djupt intryck på
[tʌtʃ]verb [tʌtʃ]substberöring, vidröring, snuddkontaktkeep touch with hålla kontakten medlose touch with tappa kontakten medbe in touch with el. keep in touch with hålla kontakt med, stå i kontakt medkeep in touch! hör av dig!get in touch with el. get into touch with få kontakt med; sätta sig i förbindelse medput in touch with sätta i förbindelse medtouch el. sense of touch känsel, beröringssinneyou can tell it’s silk by the touch det känns att det är siden när man tar på detaning, antydan, spår, stänk <a touch of irony>; släng <a touch of flu>drag, prägel, anstrykningmusik.el.t.ex. på tangentbord anslag; grepphave a light touch ha ett lätt anslag; om t.ex. piano vara lättspeladgrepp, hand, handlagwith a light touch med lätt handthe touch of a master en mästares handhe has a very sure touch han har ett mycket säkert handlaglose one’s touch tappa greppetfotb. område utanför sidlinjenbe in touch vara utanför sidlinjen, vara dödkick the ball into touch sparka bollen över sidlinjen (med adv. o. prep.)touch downflyg. ta mark, landatouch offbildl. utlösa <touch off a crisis>touch onberöra, komma in på <touch on a subject>touch upretuschera, bättra på <touch up a painting>; snygga upp; finputsa
© NE Nationalencyklopedin AB