Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

criminal [ˈkrɪmɪnl]adjektivbrottslig, kriminellkriminal-criminal case brottmålhe has a criminal record han finns i straffregistret
[ˈkrɪmɪnl]substbrottsling, förbrytare
harden [ˈhɑ:dn]verbgöra hård, göra hårdarehärda, förhärdahårdna, härdashardened a) förhärdad <a hardened criminal> b) luttrad <he is hardened after 25 years in the business>
war [wɔ:]substkrigthe war against disease kampen mot sjukdomarcivil war inbördeskrigwar crimes krigsförbrytelserwar criminal krigsförbrytarewar memorial krigsmonumentwar of nerves nervkrigdeclare war förklara krig <on, against mot>make war el. wage war föra krig <on mot>go to war börja krig <against, with mot, med>
[wɔ:] (-rr-)
verbkriga, föra krig <against mot>
record [ˈrekɔ:d]substförteckning, registeroff the record a) inofficiellt, utom protokollet b) improviserat <she spoke off the record>the greatest tennis player on record den störste tennisspelare som funnitsit is the worst on record det är det värsta som någonsin funnitsvitsord, meritlistaa clean record ett fläckfritt förflutethave a criminal record vara tidigare straffadsport. rekordbeat the record el. break the record slå rekordgrammofonskiva, skiva
[rɪˈkɔ:d]verbprotokollföraåtergespela (sjunga, tala) in på bandom termometer m.m. registrera, visa
© NE Nationalencyklopedin AB