Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

squeeze [skwi:z]verbkrama, klämma, klämma på, pressasqueeze one’s finger klämma sig i fingretsqueeze sb’s hand trycka ngns hand hårtklämma, pressa in, pressa ned <squeeze things into a box>he squeezed in between us han klämde sig in mellan oss
[skwi:z]substkram, kramning, tryck, press; hopklämningit was a tight squeeze a) vard. det var väldigt trångt b) det var nära ögatekon. åtstramning <credit squeeze>
credit [ˈkredɪt]substkrediton credit på kredit (räkning)credit account kundkonto i varuhuscredit card köpkort, kreditkortcredit squeeze kreditåtstramningtillgodohavandecredit note tillgodokvittoshe is a credit to hon är en heder förget credit for få beröm förtake the credit ta åt sig ärantilltrogive credit to sätta tro till
[ˈkredɪt]verbtrocredit sb with sth a) tro ngn om ngt b) tillskriva ngn ngthand. kreditera
© NE Nationalencyklopedin AB