Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ice cream [ˌaɪsˈkri:m]substglassicecream parlour glassbar
cone [kəʊn]substkonkottestrut <ice cream cone>
vanilla [vəˈnɪlə]substvaniljvanilla custard vaniljsås, vaniljkrämvanilla ice el. vanilla ice cream vaniljglass
topping [ˈtɒpɪŋ]substkok. garnering, toppskikta topping of ice cream on the pie ett lager av glass ovanpå pajen
parlour [ˈpɑ:lə]substsällskapsrum på t.ex. värdshus, mottagningsrumamer. vardagsrumsalong <beauty parlour>; bar <ice cream parlour>
© NE Nationalencyklopedin AB