Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

crazy [ˈkreɪzɪ]adjektivtokig, galen
drive [draɪv] (drove driven)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdriva; driva på, driva fram, drivas fram2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasköra <drive a car>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastvinga <into, to till>drive sb mad el. drive sb crazy göra ngn galen4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå (driva, köra) in5drive at syfta påwhat are you driving at? vart vill du komma?
[draɪv]subståktur, färd; körninggo for a drive ta en åkturkörväg; privat uppfartsvägenergi <plenty of drive>, framåtandakampanj, satsningattack, offensiv
just [dʒʌst]adjektivrättvis; välförtjänt <just reward>skälig, rimlig <the payment is just>
[dʒʌst]adverbjust <it is just what I want>; exakt, precis <it’s just two o’clock>it’s just as well det är lika bra (gott)just by strax bredvidjust now alldeles nysshe is just the man for the post han är rätte mannen för tjänstenjust, nyssthey have just left straxit’s just on six klockan är strax sexnätt och jämntthat’s just possible det är ju möjligtbara, endast <she is just a child>just fancy! tänk bara!vard. fullkomligt, alldeles <he’s just crazy>not just yet inte riktigt ännu
send [send] (sent sent)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskicka, sändathe rain sent them hurrying home regnet fick dem att skynda sig hemthe lecture sent me to sleep föreläsningen fick mig att somnasend word låta meddelasend for skicka efter <send for a doctor>, hämta; rekvirera2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra <he sends me crazy>
[send] (sent sent)
verb (med adv. o. prep.)send awayskicka bortsend away for skriva efter <send away for a poster to put on your wall>send offavsända <send off a letter>, expedierasport. utvisa <send a player off>send sb off vinka av ngnsend onsända (skicka) vidare, eftersändasend round to sbskicka över till ngnsend upsända (skicka) upp <send up a rocket>, sända (skicka) utdriva upp, pressa upp <send prices up>
© NE Nationalencyklopedin AB