Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cover [ˈkʌvə]verbtäcka, täcka över, klädöljasträcka sig över, omfattai tidning, radio m.m. bevaka, täckatillryggalägga, avverka <cover five miles>cover up täcka över, dölja
[ˈkʌvə]substtäcke, överdraghöljelockpärm, omslagskyddunder the cover of a) i skydd av b) under täckmantel av
track [træk]substspår på marken, på ljudband m.m., fotspårcover up one’s tracks sopa igen spåren efter sigkeep track of hålla reda pålose track of tappa kontakten med; tappa bort, tappa räkningen påthrow sb off the track leda ngn på villospåron one’s track efter sig, i hälarnajärnvägsspårbanastig, vägsport. löparbanatrack events löpgrenar på bana
[træk]verbspåra, följa spåren avtrack down försöka spåra upp, spåra
© NE Nationalencyklopedin AB