Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

countryman [ˈkʌntrɪ|mən] (pl. -men)substantivlandsmanman från landet, lantman
fellow [ˈfeləʊ, i betydelse I 1 (vard. utt.) äv. ˈfelə]substantivåld. karl, prick <he's a pleasant fellow>, kille, grabb, pojke, människathe fellow neds. karl'n, han <the fellow must be mad>my dear fellow! kära (snälla) du!little fellow pojkvasker, liten krabatpoor fellow! stackars karl (han)!, stackare!a queer fellow en konstig prick, en egendomlig kurreunlucky fellow olycksfågelwhat a fellow! en sån en!what sort of a fellow are you? vad är du för en [gynnare (människa)]?this fellow Jones el. this Jones fellow den här [killen] Jonesåld.,vanl. pl. fellows kamrater <his fellows at school>, kolleger <the doctor conferred with his fellows>; följeslagarefellows in crime medbrottslingarmedlem, ledamot av ett lärt sällskap <Fellow of the British Academy>univ. o.d. a) ledamot av styrelsen för ett college (ett universitet) b) innehavare av ett stipendium för vetenskapliga studier; ung. docent[stipendiat], forskardocentmotstycke, pendang <this vase is the exact fellow to the one on the shelf>
adjektiv(ofta) med- <fellow prisoner, fellow passenger>fellow actor medspelare; skådespelarkollegafellow applicant el. fellow candidate medsökandefellow author författarkollegafellow being el. fellow creature medmänniskafellow Christian medkristenfellow citizen el. fellow countryman landsmanfellow officer officerskollegafellow student studiekamratfellow sufferer olycksbroder, olyckskamratfellow traveller reskamrat, medresenär; polit. medlöpare, anpassling
© NE Nationalencyklopedin AB