Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 count [kaʊnt]substantivicke-brittisk greve
1 count [kaʊnt]transitivt verb a) räkna b) räkna till <count three> c) räkna in (ihop, samman) d) räkna upp e) beräkna, räkna ut <count one's profits>count one's blessings, se under blessingstand up and be counted bildl. göra sin röst hörd, ta ställningwho is counting? vard. vem orkar hålla räkning?inberäkna, räkna medsix, counting the driver sex, föraren medräknad (med föraren)count sb among ⁅one's friends⁆ räkna ngn bland (till)…anse (räkna) som (för) <äv. count as>count oneself fortunate (lucky) skatta sig lyckliggälla [för] <the ace counts 10>
intransitivt verbräkna <count up to ([ända] till) ten> a) räknas, betyda något, ha betydelse, spela en roll b) räknas med, tas med i beräkningencount among räknas bland, höra till
substantiv[samman]räkning; slutsummacount [of votes] rösträkningkeep count of hålla räkning på, räknalose count tappa [bort] räkningenboxn. räkningtake the count gå ner för räkning äv. bildl.be out for the count boxn. vara uträknad; bildl. vara väck (borta) a) jur. anklagelsepunkt, åtalspunkt b) fall, hänseende <on (i) two counts>, punktmed. värde <blood count>; halt <pollen count>count noun, se countabletransitivt verb och intransitivt verbmed adv.:count against sbvara en nackdel (ett minus) för ngn, ligga ngn i fatetcount downräkna ner t.ex. inför startcount ininberäkna, räkna medcount me in el. you can count me in räkna med mig också; äv. jag vill också vara medcount oncount uponräkna (lita) på, räkna medcount [up]on sb to do sth räkna med att ngn ska göra ngtcount outräkna upp t.ex. pengarboxn. räkna utlämna ur räkningen, inte räkna med <count me out>count me out el. you can count me out äv. jag vill inte vara med, jag är inte med på detcount upräkna (summera) ihop
frequency count [ˈfri:kwənsɪkaʊnt]substantivfrekvensundersökning
blood count [ˈblʌdkaʊnt]substantivblodvärdeblodkroppsräkning
sperm count [ˈspɜ:mkaʊnt]substantivmed. spermieräkning
pollen count [ˈpɒlənkaʊnt]substantiv[uppmätt] pollenhalt i luften, pollenrapport
count noun [ˈkaʊntnaʊn]substantivgram. räknebart (pluralbildande) substantiv
cholesterol [kəˈlestərɒl]substantivfysiol. kolesterolcholesterol count kolesterolvärdecholesterol level kolesterolvärde, kolesterolnivå, kolesterolhaltelevated cholesterol level el. raised cholesterol level förhöjt kolesterolvärdebe high (low) in cholesterol innehålla mycket (lite) kolesterol
chicken [ˈtʃɪkɪn]substantivkyckling; vanl. amer. äv. höna; hönshis chickens have come home to roost, bildl.se roostcount one's chickens before they are hatched ung. sälja skinnet innan björnen är skjutenshe's no spring chicken hon är ingen ungdom längrevard. feg stackare, fegis
adjektivkyckling-, höns-vard. feg, skraj
intransitivt verbvard. bli skrajchicken out backa (dra sig) ur
blessing [ˈblesɪŋ]substantivvälsignelse äv. bildl. <it was a blessing he didn't come>a mixed blessing ett blandat nöjeit's a mixed blessing äv. det är på både gott och onta blessing in disguise ung. tur i oturenit turned out to be a blessing in disguise äv. det visade sig så småningom vara något bracount one's blessings vara tacksam över det man har
© NE Nationalencyklopedin AB