Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

could [kʊd, obetonat kəd]hjälpverb (imperf. av can)kundeskulle kunna
couldn’t [ˈkʊdnt]= could not
possibly [ˈpɒsəblɪ]adverbmöjligen, eventuelltI cannot possibly do it jag kan omöjligen göra det, det finns ingen chans att jag kan göra detcould you possibly… skulle du kanske kunna…kanske, mycket möjligt
blindfold [ˈblaɪndfəʊld]verbbinda för ögonen på
[ˈblaɪndfəʊld]adjektiv och adverbhe was blindfold han hade bindel för ögonenI could do it blindfold jag skulle kunna göra det med förbundna ögon
[ˈblaɪndfəʊld]substögonbindel
1 can [kæn, obetonat kən] (nekande cannot, can’timperf. could)hjälpverb (presens)kan, kan få, fårcan do vard. det ordnar signo can do vard. det går inte
goodness [ˈgʊdnəs]substgodhetgoodness knows a) det vete gudarna b) Gud ska veta <goodness knows I’ve tried hard>thank goodness! gudskelov!goodness gracious! el. goodness gracious me! el. my goodness! kära nån!, du milde!for goodness’ sake! för Guds skull!I wish to goodness that I could jag önskar verkligen att jag kunde
then [ðen]adverb, på den tidensedan, there and then på fläcken, genastalltså <the journey, then, could begin>; , i så fall <then it is no use>
[ðen]substbefore then innan dess, dessförinnan, förutby then vid det laget, , till dess <by then I shall be back>since then sedan dessuntil then el. till then till dess
[ðen]adjektivdåvarande <the then prime minister>
best [best]adjektiv och adverb (superlativ av good, well); bästthe best part of an hour nära nog en timmeas best he could så gott han kunde
[best]substdet, den, de bästaall the best of luck! el. all the best! lycka till!he looked his best han var till sin fördelget the best of it få övertagetmake the best of göra det bästa möjliga avto the best of my knowledge såvitt jag vet
wonder [ˈwʌndə]substunder, underverk <the seven wonders of the world>the wonder is that… det märkliga är att…is it any wonder that…? är det att undra på att…?it is no wonder el. it is little (small) wonder det är inte att undra på <he refused, and no wonder>wonders will never cease (ofta iron.) ungefär undrens tid är inte förbiwork wonders göra underverkundran <at över; that över att>
[ˈwʌndə]verbförundra sig, förvåna sig, förvånas <at, over över>undra <I was just wondering>I wonder! det undrar jag!I wonder if I could speak to… skulle jag kunna få tala med…
but [bʌt, obetonat bət]konjunktion och prepositionmennot only this but that one inte bara den här utan också den därutom <all but he>om inte <whom should he meet but me?>but for... bortsett från…but for you om det inte hade varit för digfirst but one tvåa, som tvåathe last but one den näst sistaänwho else but he could have done it? vem mer än han kunde ha gjort det?
[bʌt, obetonat bət]adverbbara <he is but a child>
[bʌt, obetonat bət]substmenwithout ifs and buts utan om och men
© NE Nationalencyklopedin AB