Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cost [kɒst]substantivkostnad[er], pris <of för>; bekostnadpl. costs omkostnad[er], kostnad[er]cost and freight (förk.CAF) som transportklausul fraktfritt, c & fthe cost of living levnadskostnadernaprime cost inköpspris, tillverkningspris, självkostnadsprisfirst cost tillverkningspris; anskaffningskostnad[er]count the cost beräkna kostnaderna; bildl. tänka på följdernaat cost till inköpspris (självkostnadspris)at the cost of bildl. på bekostnad av; till priset avat all costs el. at any cost till varje prisas I know to my cost som jag vet av bitter erfarenhet, som jag minsann (tyvärr) har fått känna påjur.,pl. costs rättegångskostnader <he had to pay £150 fine (i böter) and £50 costs>
(cost costi betydelse 2 ~ed ~ed)intransitivt verb och transitivt verbkostacost sb dear stå ngn dyrt⁅tickets are still available⁆ but they'll cost you! …men det kommer att kosta!hand. göra kostnadsberäkningar [för], kostnadsberäkna <the job was costed at £850>, bestämma pris [på]
cost accounting [ˈkɒstəˌkaʊntɪŋ]substantivkostnadsberäkning
cost-cutting [ˈkɒstkʌtɪŋ]substantivkostnadsbesparing
cost-effective [ˌkɒstɪˈfektɪv]adjektivlönande, kostnadseffektiv, lönsam
prime cost [ˌpraɪmˈkɒst]substantivinköpspris, tillverkningspris, självkostnadspris
cost price [ˌkɒstˈpraɪs]substantivinköpspris, självkostnadsprisat cost price till inköpspris (självkostnadspris)
cost-prohibitive [ˌkɒstprəˈhɪbɪtɪv]adjektivför kostnadskrävande, inte ekonomiskt försvarbar
cost-of-living [ˌkɒstəvˈlɪvɪŋ]adjektivcost-of-living allowance (bonus) dyrtidstilläggcost-of-living index levnadskostnadsindex
cost-benefit analysis [ˌkɒstˈbenɪfɪtəˌnæləsɪs]substantivkostnads- och intäktsanalys
CAFförk. för cost and freight
© NE Nationalencyklopedin AB