Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cost [kɒst] (cost cost)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknaskosta
[kɒst]substkostnadthe cost of living levnadskostnadernacost price inköpspris, självkostnadsprisat the cost of till priset avat all costs till varje prisas I know to my cost som jag vet av bitter erfarenhetjur.pl. costs rättegångskostnader
each [i:tʃ]pronomenvar för sig, varje särskildthey got one pound each de fick ett pund varvarderathey cost one pound each de kostar ett pund styckeach other varandra
© NE Nationalencyklopedin AB