Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cosmetics [kɒzˈmetɪks]substantiv i pluralskönhetsmedel, kosmetika
travel [ˈtrævl]intransitivt verbresa <travel all over the world, travel for several weeks>, färdas, åka, faratravel well tåla transport <that cheese doesn't travel well>resa, vara handelsresande <travel for a company, travel in cosmetics>om t.ex. ljus, ljud röra sig <light travels faster than sound>vard. susa fram, hålla hög fart, röra sig snabbtthat car certainly travels! ung. den där bilen är ett riktigt krutpaket!vard.travel in (with) umgås i (med), röra sig i <travel in wealthy circles>
transitivt verbresa igenom, resa runt i, fara (resa) i (över)tillryggalägga <travel great distances>the car has travelled ⁅10,000 miles⁆ bilen har gått…
substantivresande, att resa, resor <enrich one's mind by travel>; amer. äv. trafik <travel is heavy on holidays>; attr. rese-, res-pl. travels a) resor <in (during) my travels> b) reseskildring[ar]travel document färdhandlingtekn. o.d. rörelse, gång, bana; [kolv]slag; slaglängd; takt
© NE Nationalencyklopedin AB