Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

corps [kɔ:] (pl. corps)substantivkårarmy corps armékårdiplomatic corps diplomatisk kår
Marine Corps [məˈri:nˌkɔ:]substantivthe Marine Corps amer. marinsoldatkåren
diplomatic corps [ˌdɪpləˈmætɪkkɔ:]substantivvanl. the diplomatic corps diplomatkåren
cadet corps [kəˈdet|kɔ:] (pl. cadet corps)substantivkadettkår av skolpojkar under militärutbildning
Peace Corps [ˈpi:skɔ:]substantivthe Peace Corps (förk.PC) fredskår i USA
esprit de corps [ˌespri:dəˈkɔ:]substantivfr. kamratanda, kåranda
corps de ballet [ˌkɔ:dəˈbæleɪ]substantivfr. balett[kår]
PC [ˌpi:ˈsi:]förk. för Peace Corps, personal computer, Police Constable, politically correct
Marines [məˈri:nz]substantiv i pluralthe Marines a) britt.se Royal Marines b) amer.se Marine Corps
army [ˈɑ:mɪ]substantivarmé, härarmy boots marschkängorarmy chaplain fältprästarmy corps armékårstor hop, härskara <army of officials>
© NE Nationalencyklopedin AB