Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cork [kɔ:k]substkork
[kɔ:k]verbcork up el. cork korka igen
float [fləʊt]verbflyta <cork floats>; hålla flytandesväva <dust floating in the air>starta, grundafloat a company starta ett bolag genom aktieemission
[fləʊt]substflotteflötesimdyna
© NE Nationalencyklopedin AB