Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

coral [ˈkɒr(ə)l]substantivkoralladjektivkorallröd, korallfärgad
coral reef [ˈkɒr(ə)lri:f]substantivkorallrev
coral island [ˈkɒr(ə)lˌaɪlənd]substantivkorallö
1 reef [ri:f]substantivrevcoral reef korallrev
© NE Nationalencyklopedin AB