Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

copy [ˈkɒpɪ]substkopia, avskriftfair copy el. clean copy renskriven kopiarough copy koncept, kladdtop copy originalexemplar, nummer av t.ex. bok, tidning
[ˈkɒpɪ]verbkopieracopy down el. copy skriva avcopy out skriva utimitera, härma
back copy [ˈbækˌkɒpɪ]substgammalt nummer av tidning el. tidskrift
photostat [ˈfəʊtəstæt]substfotostat fotokopieringsapparatphotostat copy el. photostat fotostatkopia
[ˈfəʊtəstæt] (-tt-)
verbfotostatkopiera
pirateˈpaɪərətsubstpirat, sjörövarepirat- <pirate TV>pirate copy piratkopia
backup [ˈbækʌp]adjektivbackup copy el. backup file data. säkerhetskopia, backupbackup light amer. backljus
[ˈbækʌp]subststöd, förstärkningdata. säkerhetskopia, backupersättare, reserv
rough [rʌf]adjektivgrov, ojämn, strävgropig <a rough sea>hårdhänt, omild <rough handling>rough play sport. ojust spel, ruffhave a rough time el. have a rough time of it vard. ha det svårtohyfsad, råbarkada rough customer en rå typ, oslipad <a rough diamond>grovrough copy kladd, konceptrough outline skiss, utkastin rough outlines i grova dragungefärliga rough estimate en ungefärlig beräkninga rough guess en lös gissning
[rʌf]adverbgrovt, hårtplay rough spela ojust, ruffa
[rʌf]verbrough it slita ont, leva primitivt
© NE Nationalencyklopedin AB