Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 copper [ˈkɒpə]substsl. snut polis
2 copper [ˈkɒpə]substkopparkopparmynt
tubing [ˈtju:bɪŋ]subströr <a piece of copper tubing>, slang <a piece of rubber tubing>
wroughtrɔ:tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IPX saknasimperf. o. perf. p. av work
rɔ:tadjektivbearbetad, smidd, hamrad <wrought copper>wrought iron smidesjärnprydd, dekorerad, utsirad
© NE Nationalencyklopedin AB