Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

construction [kənˈstrʌkʃən]substkonstruktionuppförandebyggnad
process [ˈprəʊses]substförloppin the process of construction under byggnadI’m still in the process of moving jag håller fortfarande på med att flyttaprocess <chemical processes>; tekn. metod <the Bessemer process>
[ˈprəʊses]verbtekn. el. data. behandla, bearbetaprocessed cheese smältost
© NE Nationalencyklopedin AB