Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

constant [ˈkɒnstənt]adjektivständig, konstant
stream [stri:m]substström, å, bäcka constant (continuous) stream of people en jämn ström av folk
[stri:m]verbströmma, rinna, flöda <sweat was streaming down his face>stream with rinna av, drypa av
© NE Nationalencyklopedin AB