Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

consent [kənˈsent]substsamtycke, bifall
[kənˈsent]verbsamtycka, ge sitt samtyckeconsent to gå med på
withhold [wɪðˈhəʊld] (withheld withheld)verbhålla inne <withhold sb’s wages>; vägra att ge <withhold one’s consent>withhold sth from sb undanhålla ngn ngt
© NE Nationalencyklopedin AB