Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

conscience [ˈkɒnʃəns]substsamvete
qualmkwɑ:msubstqualms el. qualms of conscience samvetskval
pang [pæŋ]substhäftig smärtapangs of conscience samvetskval
twinge [twɪndʒ]verbsticka, göra ont, svida
[twɪndʒ]subststickande smärta, hugg, stick, stinga twinge of conscience samvetskval
unburden [ˌʌnˈbɜ:dn]verbavbörda, avlasta, lätta <unburden one’s conscience>; befria <of från>unburden oneself el. unburden one’s mind lätta sitt hjärta
prick [prɪk]subststick, styng, stingpricks of conscience samvetskvalvulg. kuk
[prɪk]verbsticka; sticka hål i <prick a balloon>prick one’s finger sticka sig i fingretprick one’s ears el. prick up one’s ears spetsa öronen
guilty [ˈgɪltɪ]adjektivskyldigguilty of murder skyldig till mordfind sb guilty förklara ngn skyldigplead guilty erkänna sig skyldigskuldmedveten <a guilty look>a guilty conscience dåligt samvete
© NE Nationalencyklopedin AB