Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

congenial [kənˈdʒi:nɪəl]adjektivsympatisk, tilltalande, trevlig <congenial surroundings>, behaglig <to för>congenial task arbete som passar en[natur]besläktad, [själs]befryndad <with med>; kongenial; samstämdlämplig, passande <to för>
© NE Nationalencyklopedin AB